Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och civilsamhällets organisationer. Mötesplatsen är också ett medlemsforum för kommuner och landsting.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar gemensamt för mötesplatsen. En referensgrupp med personer från kommuner och landsting runt om i Sverige är knuten till Mötesplatsen.

Varje år genomförs en nationell konferens och flera temaseminarier (se under Aktuellt). Syftet med dessa är att mötas och diskutera gemensamma frågor och utmaningar.