Referensgruppen är delaktig i utveckling av Mötesplatsens programförklaring och i planering av aktiviteter.

Medlemmar i referensgruppen 2018

 • Victoria Henriksson, Övertorneå kommun
 • Annika Larsson, Region Östergötland
 • Tina Sahlen, Riksidrottsförbundet
 • Elisabeth Rahmberg, Västra Götalandsregionen
 • Frida Leander, Malmö stad
 • Mikael Nordström, Boverket
 • Johan Hallberg, Landstinget Dalarna
 • Johanna Giorgi, Tillväxtverket
 • Kerstin Månsson, Helsingborgs stad, Healthy Cities
 • Kruna Madunic, Forte
 • Therese Berg, Riksbyggen
 • Albert Edman, Umeå kommun
 • Ingela Hagström, Uppsala kommun ( tillfälligt adjungerad)
 • Karin Liljeberg Trotzig, Region Uppsala (tillfälligt adjungerad)