Uppdaterad 19 december 2019

Referensgrupp

En referensgrupp bestående av representanter för kommuner, regioner, näringsliv, idéburen sektor och staten är knuten till Mötesplatsen.

Referensgruppen är delaktig i utveckling av Mötesplatsens programförklaring och i planering av aktiviteter.

Medlemmar i referensgruppen 2018

 • Anna Kommes, Övertorneå kommun  
 • Annika Larsson, Region Östergötland
 • Charlotte Sundvall, Riksidrottsförbundet
 • Elisabeth Rahmberg, Västra Götalandsregionen
 • Frida Leander, Malmö stad
 • Mikael Nordström, Boverket
 • Carin Persson, Tillväxtverket
 • Kerstin Månsson, Helsingborgs stad, Healthy Cities
 • Kruna Madunic, Forte
 • Therese Berg, Riksbyggen
 • Linda Gustafsson, Umeå kommun

Tillfälligt adjungerade

 • Johanna Ek, Örebro kommun
 • Anna Swift-Johannison Swift, Region Örebro län