Organisationsschema, organisationen som tillgänglig tabell finns via länk på sidan

Se bilden i stort format

För dig som använder skärmläsare finns här Folkhälsomyndighetens organisation som text

Insynsråd

Till sitt stöd har generaldirektören (gd) ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger gd råd. Gd är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Regeringen har förordnat ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

Ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd

Förutom gd Karin Tegmark Wisell, som är ordförande, ingår följande personer i rådet:

  • Mats Wiking, riksdagsledamot (S)
  • Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot (M)
  • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
  • Kristina Edlund, andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköpings kommun
  • Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef
  • Olle Lundberg, professor
  • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Johan von Sydow, förbundsdirektör
  • Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör