Publicerat material

Här samlar vi våra rapporter, publikationer, broschyrer, faktablad, föreskrifter, remissyttranden, informationsmaterial och dokumentation från konferenser och utbildningar. Allt material går att ta del av på webben eller ladda ner i form av pdf. Ett fåtal går även att beställa och då framgår det vid respektive material. Sök och filtrera bland våra publikationer

Materialet har producerats av Folkhälsomyndigheten eller de tidigare myndigheterna Smittskyddsinstitutet eller Statens folkhälsoinstitut. En del publikationer kan vara framtagna av Socialstyrelsen men där ansvaret flyttats till Folkhälsomyndigheten.

Beställ publikationer i alternativa format

Personer med funktionsnedsättning kan beställa vårt material i alternativa format.

I de flesta fall tar vi fram en publikation i alternativa format efter beställning. Kontakta oss via info@folkhalsomyndigheten.se så ser vi vilken lösning som passar dina behov.

När du beställer behöver du ange:

  • vilken publikation det gäller
  • vilket format du vill ha det i och
  • dina kontaktuppgifter.

När du beställer en publikation i ett alternativt format betalar du samma pris som publikationen kostar i tryckt format.

Gå till toppen av sidan