Att en god hälsa i befolkningen är en viktig förutsättning för en gynnsam samhällsutveckling är något de flesta håller med om. Trots det är hälsoperspektivet ofta frånvarande när politik debatteras och formas i samhället.

Folkhälsomyndighetens strävan är att lyfta fram hälsan i alla politikområden och på alla nivåer i samhället. Detta för att få till stånd det breda hälsofrämjande arbete som gynnar allas hälsa men som också särskilt bidrar till att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna i vårt land.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-02-19
  • Antal sidor: 67