Under 2020 utvecklar Folkhälsomyndigheten arbetet ytterligare med utgångspunkt i de nya folkhälsopolitiska målområdena som beslutades av riksdagen 2018. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-02-21
  • Antal sidor: 79
  • Artikelnummer: 19075