Denna checklista är riktad till laboratorieverksamheter som utför eller avser att implementera utförande av laboratorieanalys för påvisning av SARS-CoV-2. Syftet med checklistan är att fungera som ett stöd om man önskar införa en metod för nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2. Innehållet syftar att uppmärksamma vilka som enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är de viktigaste kraven på verksamheten och hur validering av metoden kan genomföras.

Checklistan är ifyllnadsbar, spar ned på datorn innan redigering.

Relaterad läsning

Checklistan är en del av Folkhälsomyndighetens uppdrag om att utöka testning för covid-19