Förtydligande avseende genomförande av vaccination mot covid-19 enligt prioriteringsordning för påfyllnadsdos.

Bilagan vänder sig till regioner, SKR, Regeringskansliet och media.

Relaterad läsning

Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 (Inklusive tillhörande publikationer)