Dekal att fästa vid kassan för att underlätta legitimationskontroll. 34x98 mm.

Dekalen finns även i liggande format: Rätt ålder (170x30 mm)