Regioner och kommuner får information och stöd i hanteringen av utökad testning av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Provtagning sker antingen inom ordinarie flöde eller via alternativa aktörer.

Läs mer

Egenprovtagning covid-19 för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Utökad testning för pågående infektion av covid-19 av personal inom samhällsviktig verksamhet

Egenprovtagning för covid-19 för personal inom samhällsviktig verksamhet

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-08-07
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 20117-1