Vid resor och tillfällig vistelse på annan ort

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att du gör det du kan för att inte bli smittad eller smitta andra. Undersök på förhand vilka regler och rekommendationer som gäller på ditt resmål. Har du symtom som kan bero på covid-19 bör du inte resa alls. Om du träffar nya människor på resmålet bör du minska risken för smittspridning genom att hålla avstånd och helst träffas utomhus.

Det är viktigt att du planerar för att kunna ta hand om dig själv om du skulle bli sjuk på ditt resmål. Blir du sjuk på annan ort bör du testa dig, isolera dig och stanna kvar där du befinner dig tills du är frisk igen, eller ta dig hem själv på ett säkert sätt, med minsta möjliga risk för att smitta andra. Tänk också igenom vad du gör om någon i sällskapet blir sjuk.

Undersök vad som gäller för din resa innan du reser genom att kontakta researrangören och ditt försäkringsbolag.

Vid utrikes resor

Inför din resa

Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Sök i första hand information om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD). På ambassadernas webbplats Sweden Abroad finns information om bestämmelser i olika länder. UD:s app resklar gör det enklare att hålla koll på vad som gäller på ditt resmål. Världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) redovisar också data om smittspridningen i världen. Inför din resa bör du även ta reda på vilka lokala råd och restriktioner som gäller på ditt resmål.

Att tänka på när du är utomlands

Vid resor till andra länder bör du iaktta särskild försiktighet samt hålla dig informerad om vilka regler och rekommendationer som gäller vid inresa i Sverige. Även utomlands bör du följa svenska myndigheters generella rekommendationer för att motverka smittspridning: håll avstånd, träffa inte andra om du blir sjuk och var noga med handhygienen.

Tänk på att situationen kan förändras snabbt och att lokala åtgärder kan införas med kort varsel. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem. Behöver du stanna borta längre än planerat kan du själv behöva ordna med boende och ny transport hem. Om du har en nära förestående resa bör du ta kontakt med din researrangör och ditt försäkringsbolag om du har frågor om av- eller ombokning och vad som gäller för dig.

Smittspridning ombord på ett kollektivt transportmedel i internationell trafik (till exempel flyg och fartyg) kan leda till att hela transportmedlet sätts i karantän vid gränsövergångar efter beslut av lokala myndigheter. Att exempelvis ett kryssningsfartyg sätts i karantän kan innebära att du som resenär inte har möjlighet att lämna fartyget.

Om du blir sjuk när du är utomlands

Res med kollektiva färdmedel endast om du är helt symtomfri. Är du utomlands när du blir sjuk, följ de lokala anvisningarna för när du betraktas som frisk. Beroende på vilka regler som gäller i det land du besöker, finns risken att du blir nekad hemresa vid t.ex. symtom på covid-19, ett positivt PCR-test eller om du har umgåtts med någon som har testat positivt.

Inresa till Sverige från utlandet

Regeringen har beslutat att utländska medborgare som reser in i Sverige från länder utanför Norden måste kunna visa upp antingen ett vaccinationsintyg, intyg på negativt provsvar eller intyg om genomgången covid-19-infektion för att få resa in i landet. Vad som krävs beror på vilket land en resenär rest ifrån. För svenska medborgare finns inget krav på intyg vid inresa till Sverige.

Förutom kravet på intyg finns ytterligare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller alla efter inresa i Sverige. Alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden rekommenderas att testa sig efter ankomsten till Sverige. Vissa är undantagna från rekommendationen. Alla bör dock vara extra uppmärksamma på sjukdomssymtom efter resa och stanna hemma och testa sig om man får symtom.

Flygresor

International Air Transport Association (IATA) ställer krav på munskydd vid flygresor. Kontakta det flygbolag du planerar att resa med, för att få veta vilka regler det har om munskydd, krav på negativt test eller intyg på genomgången covid-19-infektion.

Om du använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd och att det används på rätt sätt. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information och bilder som visar hur ett munskydd ska användas.

Reseintyg

Flera länder kräver ett intyg som visar att du inte har covid-19, för att du ska kunna resa in i landet. Andra länder kräver ett intyg för att deras medborgare ska kunna återvända hem utan att behöva sitta i karantän.

Folkhälsomyndigheten utför inte några tester och har inte heller möjlighet att lämna information eller rekommendationer om privata vårdaktörer som utför tester för reseintyg.

Vid inrikes resor

Tänk på att spridningen av covid-19 är svår att förutsäga och kan förändras på den ort du reser till. Därför kan lokala rekommendationer införas med kort varsel. Behöver du stanna borta längre än planerat kan du behöva ordna med boende under den förlängda vistelsen samt transport hem.

Följ de regionala rekommendationer som gäller på ditt resmål, t.ex. genom att läsa lokalnyheter eller den regionala smittskyddsläkarens webbsida. Varje resenär bör även följa de råd och anvisningar som ges på plats från researrangören och de som tillhandahåller login, t.ex. det hotell du bor på.

Läs mer