Läs mer på ECDC:s webbplats

Läs mer på WHO:s webbplats

Antalet bekräftade fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset.