Sminet

Databasen SmiNet var från 26 till 28 maj 2021 tillfälligt stängd efter försök till dataintrång. På grund av nedstängningen av databasen saknas i dagsläget tillförlitliga uppgifter om antalet positiva individer under vecka 21 och 22. Därför redovisas inga utfall för PCR-testen dessa veckor.

Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 22 183 996 189 792 2 387 2 442
Vecka 21 222 714 229 602 2 859 2 914
Vecka 20 253 818 262 568 3 019 3 092
Vecka 19 280 812 289 971 2 490 2 541
Vecka 18 347 224 357 594 3 339 3 415

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 22 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 098 - - -
Dalarna 5 223 - - -
Gotland 836 - - -
Gävleborg 5 085 - - -
Halland 7 250 - - -
Jämtland/ Härjedalen 3 105 - - -
Jönköping 5 806 - - -
Kalmar 3 686 - - -
Kronoberg 3 339 - - -
Norrbotten 4 783 - - -
Skåne 23 828 - - -
Stockholm 38 346 - - -
Sörmland 5 761 - - -
Uppsala 7 667 - - -
Värmland 5 879 - - -
Västerbotten 6 296 - - -
Västernorrland 3 274 - - -
Västmanland 4 930 - - -
Västra Götaland 32 696 - - -
Örebro 6 002 - - -
Östergötland 4 420 - - -
Övriga 3 686 - - -
Riket 183 996 - - -

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 22. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Denna vecka utgår figur 3 eftersom det inte finns några tillgängliga data för utfall.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 22 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 1 1 0
Dalarna 46 15 31 0
Gotland 3 1 2 0
Gävleborg 30 14 16 0
Halland 14 5 9 0
Jämtland/ Härjedalen 20 7 9 4
Jönköping 102 40 62 0
Kalmar 143 40 103 0
Kronoberg 216 51 165 0
Norrbotten 26 8 18 0
Skåne 136 79 57 0
Stockholm 856 560 291 5
Sörmland 17 10 6 1
Uppsala 66 8 56 2
Värmland 13 3 10 0
Västerbotten 49 22 27 0
Västernorrland 52 29 23 0
Västmanland 12 7 5 0
Västra Götaland 270 192 68 10
Örebro 27 16 11 0
Östergötland 280 45 235 0
Övriga 7 1 6 0
Riket 2 387 1 154 1 211 22

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 22. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 22 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 1 314 1
Dalarna 1 814 16
Gotland 1 401 5
Gävleborg 1 769 10
Halland 2 172 4
Jämtland/ Härjedalen 2 374 15
Jönköping 1 597 28
Kalmar 1 502 58
Kronoberg 1 657 107
Norrbotten 1 912 10
Skåne 1 729 10
Stockholm 1 613 36
Sörmland 1 936 6
Uppsala 1 998 17
Värmland 2 082 5
Västerbotten 2 317 18
Västernorrland 1 334 21
Västmanland 1 787 4
Västra Götaland 1 894 16
Örebro 1 969 9
Östergötland 950 60
Riket 1 782 23

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer