Testa dig om du har symtom på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är vuxen och har symtom på covid-19 testar dig för att se om du har en pågående infektion. Samma rekommendation gäller barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder.

Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har covid-19 så att du inte smittar andra.

Vid tillfälliga, lätta symtom som går över inom ett dygn behöver du oftast inte testa dig för covid-19. Men du behöver stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn för att vara säker på att symtomen verkligen var tillfälliga och inte orsakade av en infektion. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19. Därefter kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan aktivitet. Du behöver inte heller testa dig om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi.

Du som de senaste dagarna vaccinerats mot covid-19 och upplever symptom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Stanna hemma så länge du har symptom. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk.

Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn, gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välj den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig.

Ett test som visar om du har en pågående infektion bör tas senast fem dagar efter att du fick symtom eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Testa dig inte igen om du har haft covid-19 det senaste halvåret

Du ska inte testa dig igen om du vet att du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret. Däremot ska du stanna hemma så länge du är sjuk. Du kan ha fått veta att du redan haft covid-19 genom ett positivt PCR-test, antigentest eller antikroppstest. I vissa fall kan en läkare ändå be att du testar dig.

Testa dig inte för att se om du blivit frisk från covid-19

Om du är sjuk och har fått ett positivt test som visar att du har covid-19 ska du inte ta ett till test för att se om du blivit frisk igen. Testerna används för att ställa diagnos när du är sjuk och inte för att se om du blivit frisk eller för att bedöma om du är smittsam. Därför ska du inte ta ett nytt test för att se om du blivit frisk. Det är i stället antalet dagar som gått sedan du blev sjuk och hur länge du har varit symtomfri som avgör när du slutar vara smittsam. Du ska stanna hemma och följa de förhållningsregler du får från sjukvården och kan därefter gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet.

Olika tester – viktigt att rätt test tas vid rätt tillfälle

Det finns tester som kan visa om du har covid-19 just nu och tester som kan visa om du redan har haft sjukdomen och utvecklat antikroppar.

Frågor om testerPCR-testAntigentestAntikroppstest
Vad betyder ett positivt test?

Att du har covid-19.

Att du har covid-19.

Att du har haft covid-19 tidigare och utvecklat antikroppar.

När tas testet?

När du har symtom som kan bero på covid-19.

När du har symtom som kan bero på
covid-19.

Tidigast 2-3 veckor efter att du blev sjuk.

Hur tas testet?

Prov från näsa och hals. Tas av vårdpersonal eller som egenprovtagning.

Prov från näsa och hals. Tas av vårdpersonal.

Blodprov i armvecket eller stick i fingret. Tas av vårdpersonal.

När får jag svar?

Inom ett par dagar.

Samma dag, ofta inom 30 minuter.

Inom ett par dagar.

Vad visar testet inte?

Testet visar inte om du haft covid-19 vid ett tidigare tillfälle.

Testet visar inte om du haft covid-19 vid ett tidigare tillfälle.

Testet kan inte utesluta att du har covid-19 just nu.

Behöver jag ta ett till test för att bekräfta resultatet?

Nej, om inte en läkare bedömer att du bör göra det.

Om testet visar att du inte har covid-19 tas i vissa fall ett nytt test. Det avgör din läkare.

Nej, om inte en läkare bedömer att du bör göra det.

PCR-test och antigentest tar du när du är sjuk

Både PCR-tester och antigentester tas när du är sjuk med symtom på covid-19. Du kan också bli uppmanad att testa dig i samband med smittsp��rning. PCR-tester används idag i stor skala och tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av dig själv genom så kallad egenprovtagning.

Provtagning för antigentester liksom analysen av själva testet utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. En fördel med antigentestet är att det ger ett snabbt svar på om du har covid-19. Däremot kan det inte användas för att utesluta att du har sjukdomen. Vid ett negativt testresultat kan du därför i vissa fall behöva ta ett till test.

Antikroppstest tar du om du tidigare har varit sjuk

Ett antikroppstest visar om du tidigare haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Det tar tid för antikropparna att bildas. Ett antikroppstest tas därför tidigast ungefär 2–3 veckor efter att du blev sjuk. Du ska alltså inte ta ett antikroppstest när du är sjuk med symtom på covid-19.

Läs mer om antikroppstest

Förskolebarn rekommenderas vara hemma utan testning

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. Ibland har barn i åldern 1­–6 år lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver barnet inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att barnet varit ute.

Läs mer här om hur länge barn behöver stanna hemma när de är sjuka

Ta reda på vad som gäller där du befinner dig

Det är viktigt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för testning är nationella, men det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas. De utgår bland annat från hur smittspridningen av covid-19 och andra infektioner ser ut i regionen. Därför behöver du ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i.

Om du eller ditt barn delar hushåll med någon som har testats positiv för covid-19 kan ni bli uppmanade av sjukvården att ta ett test även om ni inte har några symtom. Detta görs i så fall som ett led i smittspårningen. Läs mer här om smittspårning.

Vad gäller när provtagning är gjord?

I väntan på ditt provsvar ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Se en film där vi förklarar skillnaderna mellan PCR-test och antikroppstest

Se en film om att man ska testa sig om man har symtom på covid-19

Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest? (kort version)

Testa dig om du har symtom på covid-19 (kort version)

Filmerna ovan är framtagna på svenska, arabiska, engelska och somaliska. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen.

Här finns filmerna på andra språk

Se filmen Hur vet man om man har eller har haft covid-19?

Läs mer

Testning för reseintyg