PCR-test och antikroppstest tas vid olika tillfällen

Det finns olika typer av tester som kan tas vid covid-19. Ett PCR-test visar om du har en pågående infektion just nu. Testet tas alltså när du är sjuk med symtom på covid-19.

Ett antikroppstest visar om du tidigare har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Det tar lite tid för antikropparna att bildas. Därför bör ett antikroppstest tas först 2–3 veckor efter att man blev sjuk.

Testa dig om du har symtom för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna med symtom på covid-19 tar ett PCR-test. Samma rekommendation gäller barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder.

Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har sjukdomen covid-19 så att du inte smittar andra.

Vid tillfälliga, lätta symtom som går över inom ett dygn behöver du inte testa dig för covid-19, men du behöver stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga och inte orsakade av en infektion. Du behöver inte heller testa dig om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi.

Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn, gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välj den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig.

Ett PCR-test bör tas senast fem dagar efter att du fick symtom eftersom det finns mest med virus i början av sjukdomen. Just nu är det många som testar sig vilket medför att kapaciteten för provtagning är ansträngd i vissa regioner. Ta reda på vad som gäller i din region. I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Har du tidigare fått veta att du haft covid-19 genom ett antikroppstest eller ett PCR-test behöver du generellt inte testas på nytt för covid-19 om inte en läkare bedömer att du behöver det.

Förskolebarn rekommenderas vara hemma utan testning

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka utan att testas för covid-19. Ibland har barn i åldern 1-6 år lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Läs mer här om hur länge barn behöver stanna hemma när de är sjuka.

Ta reda på vad som gäller där du befinner dig

Det är viktigt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för testning är nationella. Det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas bland annat utifrån rådande smittspridningsläge av covid-19 och andra infektioner i regionen. Du behöver därför ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i.

Om du eller ditt barn delar hushåll med någon som har testats positivt för covid-19 kan ni bli uppmanade av sjukvården att lämna ett PCR-test även om ni inte har några symtom. Detta görs i så fall som ett led i smittspårning. Läs mer här om smittspårning.

Vad gäller när provtagning är gjord?

I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra. Om PCR-testet visar att du har covid-19 får du information om hur länge du behöver stanna hemma och vad du ska göra för att inte smitta andra. Du är skyldig att följa de förhållningsregler som du får eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen. Även hushållskontakter till den som är smittad bör få förhållningsregler. Om PCR-testet visar att du inte har covid-19, ska du ändå stanna hemma tills du är frisk igen.

Läs mer här om hur länge vuxna och barn behöver stanna hemma när de är sjuka beroende på om ett test har tagits eller inte. Det står också om vad man ska göra när man själv eller någon i familjen blivit sjuk.

Läs mer om PCR-test

Antikroppstest efter genomgången sjukdom

Ett antikroppstest visar om en person har haft covid-19 och bildat antikroppar mot viruset efter en genomgången infektion. I dagsläget bedömer vi att i stort sett alla som har utvecklat IgG-antikroppar sannolikt har ett skydd som varar åtminstone ett halvår mot återinfektion med allvarliga symtom.

Läs mer om antikroppstest

Se en film där vi förklarar skillnaderna mellan PCR-test och antikroppstest

Se en film om att man ska testa sig om man har symtom på covid-19

Vad är ett PCR-test och vad är ett antikroppstest? (kort version)

Testa dig om du har symtom på covid-19 (kort version)

Filmerna ovan är framtagna på svenska, arabiska, engelska och somaliska. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen.

Här finns filmerna på andra språk

Se filmen Hur vet man om man har eller har haft covid-19?

Läs mer

Testning för reseintyg