De vacciner som används mot covid-19 i Sverige ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. För att skyddet ska bli starkt krävs två doser vid primärvaccinationen. Skyddseffekten avtar med tiden, och därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten påfyllnadsdoser till alla vuxna.

Flera doser ger förstärkt skydd

Skyddet efter dos 2 avtar successivt ju längre tiden går och därför rekommenderas alla som är 18 år och äldre en påfyllnadsdos (dos 3) tidigast tre månader efter primärvaccinationen.

Du får därmed ett fortsatt bra skydd mot allvarlig covid-19. En påfyllnadsdos rekommenderas även om du har varit sjuk i covid-19 före eller efter någon av de tidigare doserna. Skyddet efter vaccinationen är mer pålitligt än det skydd du får efter att ha haft sjukdomen.

Bild 1. Primärdoser och påfyllnadsdoser fördelat enligt åldersgrupper.

Alla åldersgrupper erbjuds två primärdoser. Gruppen 18-64 år, erbjuds även en påfyllnadsdos. Personer 65 år och äldre erbjuds två.

En andra påfyllnadsdos erbjuds vissa grupper

Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är större i vissa grupper. Risken ökar med åldern och skyddet från vaccination sjunker snabbare hos äldre än yngre. Personer med måttlig eller allvarlig immunbrist är en annan grupp som behöver stärka sitt skydd mot covid-19. Dessa grupper erbjuds därför en andra påfyllnadsdos.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos (dos 4) till följande grupper:

  • personer som bor på SÄBO
  • personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård
  • personer som är 65 år och äldre
  • personer som har fyllt 18 år med måttlig till allvarlig immunbrist
  • personer med Downs syndrom.

Den andra påfyllnadsdosen (dos 4) ges tidigast fyra månader efter första påfyllnadsdosen. För personer med immunbrist rekommenderas ett intervall från tre månader.

Vissa får även en extrados

Patientgrupper med måttlig eller allvarlig immunbrist får även en extrados i samband med primärvaccinationen. För dem blir därför den andra påfyllnadsdosen dos 5.

Bild 2. Vissa grupper får förutom primärdoser och påfyllandsdoser, även extradoser av vaccinet.

Personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas tre primärdoser. Först de två doser som rekommenderas för alla, men dessutom en extrados som ges tidigast efter två månader.

Läs mer