Tabell. Antal levererade doser eller förväntat antal doser till varje region av vaccin mot covid-19.
LänLevererat
vecka 52-7
Levererat
vecka 8
Levererat
vecka 9
Planerade vecka 10Planerade vecka 11
Blekinge 18 220 2 970 5 040 4 740 4 240
Dalarna 30 080 6 710  9 680 9 080 8 180
Gotland 9 785 1 770 2 270 1 970 1 970
Gävleborg 29 480 6 710 9 580 8 980 8 080
Halland 31 350 7 980 9 880 9 180 8 280
Jämtland/ Härjedalen 12 355 3 740 4 540 4 240 3 740
Jönköping 31 650 8 180 10 080 9 380 8 480
Kalmar 25 090 6 310 7 910 7 510 6 510
Kronoberg 19 395 4 240 4 170 5 040 4 540
Norrbotten 24 890 6 210 7 710 7 310 6 510
Skåne 110 955 27 410  35 380 34 350 30 850
Stockholm 153 090 39 230 49 800 48 270 43 170
Södermanland 28 805 6 610 9 380 8 880 7 980
Uppsala 30 080 6 710 9 680 9 080 8 280
Värmland 29 390 6 610 8 210 8 880 8 080
Västerbotten 22 740 6 110 8 680 8 280 6 210
Västernorrland 24 990 6 210 7 710 7 210 6 510
Västmanland 24 990 6 310 7 810 7 210 6 610
Västra Götaland 135 745 35 090 43 390 42 060 37 560
Örebro 28 505 6 510 8 110 7 510 7 880
Östergötland 40 360 10 150 12 550 11 850 10 550
Antal SE 861 945 211 770 271 560 261 010 234 210
varav Pfizer/BioNTech 704 145 118 170 126 360 132 210 132 210
varav Moderna 57 600 58 800 54 000
varav AstraZeneca 100 200 93 600 86 400 128 800 48 000
  • Notera att från vecka 5 räknas Pfizer/BioNTech vaccinflaska innehålla 6 doser istället för tidigare 5 doser.
  • Fördelningsnyckeln är andel i befolkning 70 år och äldre. Alla tal är avrundade och anpassade till existerande förpackningsstorlek.
  • Siffrorna innefattar både direktleveranser till regionerna och leveranser till nationella leveransstället, men som är öronmärkta för respektive region.
  • Tabellen uppdateras veckovis på fredagar.

Siffrorna i tabellen ovan bygger på data som även redovisas i excel format. Filen innehåller data till och med vecka 11 (Excel, 13 kB)

Fördelning av vaccin mot covid-19 till regionerna

När de levererade volymerna är små och förpackningarna stora kan fördelningen inte helt följa nyckeltalet. Justeringar görs så att varje region ska få sin andel över tid.

Eftersom prioriteringarna framförallt bygger på ålder, som är den främsta riskfaktorn för svår sjukdom, så styrs även vaccinfördelningen av det. Vaccinet fördelas till regionerna enligt en nyckel som bygger på hur stor andel de har av befolkningen som är 70 år och äldre. Detta kan senare komma att ändras till en annan befolkningsbas vid behov och anpassning till vaccinationsstrategi.

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sen Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Justeringar görs för att varje region ska få sin andel över tid

De planerade leveranserna till Sverige fördelas mellan regionerna i linje med fördelningsnyckeln så långt det är möjligt. Men om volymerna är små kan fördelningen inte bli helt exakt vid varje leverans ut till region eftersom endast hela förpackningar kan levereras. Detta kan få konsekvenser för enskilda regioner som ibland får lite mer än vad de skulle ha tilldelats och ibland lite mindre. Detta blir extra tydligt i fallet Pfizer där förpackningsstorleken är 975 doser som dessutom ändras till 1170 från februari.

Folkhälsomyndigheten följer detta löpande och justerar så att varje region ska få sin andel över tid. Planeringen för både Folkhälsomyndigheten och regionerna blir extra utmanande då prognoserna inte alltid överensstämmer med faktiska inleveranser. Det betyder att besked om volymer och tilldelning kan ändras med kort varsel.