6 oktober 2020

Sedan mitten av juli har nio fall med samma typ av hepatit A-virus (genotyp IA) rapporterats från fem olika regioner (Norrbotten, Västra Götaland, Stockholm, Uppsala, Södermanland). Senaste fallet insjuknade 18 september. Fallen är i åldrarna 2-78 år, sex kvinnor och tre män. Gemensamt är att de ätit frysta importerade bär, framför allt hallon, som inte upphettats innan förtäring. Analys av provtagna bär har inte kunnat påvisa hepatit A-virus.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur: Antalet fall i utbrottet, 15 juli-18 september 2020 (n=9), 201006.

Figur. Antalet fall i utbrottet, 15 juli-18 september 2020 (n=9), 201006.

Läs mer

Sjukdomsinformation om hepatit A