Aktuella riskländer för import av SARS-CoV-2

 • Storbritannien
 • Sydafrika
 • Brasilien

Nya varianter av SARS-CoV-2

De två nya varianterna kan vara mer smittsamma, men ingenting tyder på att de skulle ge svårare sjukdom. Analyser av deras egenskaper pågår fortfarande. Med anledning av rapporterna om de nya varianterna har analyserna i Sverige utökats och intensifierats. Arbetet har skett i nära samarbete med regionernas smittskyddsenheter och kliniska mikrobiologiska laboratorier. Analyserna har särskilt riktats mot prover från personer som testats positivt efter att ha vistatsi de aktuella riskländerna , både nyligen och bakåt i tiden. Detta för att kunna följa och upptäcka mutationer.

19 januari 2021

Brittiska virusvarianten, VOC202012/01 (lineage B.1.1.7)

Totalt har 55 fall upptäckts i Sverige. Fallen rapporteras från flera olika regioner och 16 fall saknar resekoppling.

Sydafrikanska virusvarianten, 501.V2 (lineage B.1.351)

Två fall har bekräftats i Sverige, fallen är kopplade till resande från Sydafrika.

Nämnardata helgenomsekvensering

Prover från fall med covid-19 selekteras för helgenomsekvensering utifrån tre olika kategorier och nämnardata anges nedan för respektive kategori. Observera att antalet är preliminära och kommer att justeras när ytterligare sekvenseringar är färdiganalyserade.

 1. Prov från fall med resehistorik, eller nära kontakt med sådant fall, till riskland (för närvarande Storbritannien och Sydafrika).
  • Totalt sekvenserade prov tagna vecka 51 till och med vecka 1: 48.
 2. Slumpvisa prov från fall med covid-19 som skickas in från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier för allmän sekvensövervakning.
  • Totalt sekvenserade prov tagna vecka 51 till och med vecka 1: 472.
 3. Prov från fall med covid-19 där den diagnostiska PCR-analysen signalerat för möjlig förekomst av de genetiska förändringar som bland annat förekommer i den brittiska varianten VOC202012/01 (lineage B.1.1.7). Så kallade Spike Gene Target Failure (SGTF)-prov.
  • Totalt sekvenserade SGTF-positiva prov tagna vecka 51 till och med vecka 1: 185.

Nämnardata SGTF-PCR

 • 12,4% av landets fall under vecka 51 till och med vecka 1, (ca 120 000 prov) har analyserats med en PCR-metod som kan detektera SGTF. Andelen av landets prov som analyserats med sådan PCR-metod har för de regioner som berörs varit relativt konstant under de senaste fyra veckorna (13,8–12,4%).
 • Bland de prov som analyseras med SGTF-PCR-metod enligt ovan har 8% av dem i sin tur uppvisat SGTF. Andelen som uppvisar SGTF har på nationell nivå varit relativt konstant under de senaste fyra veckorna (8,9–7,8%).

12 januari 2021

Brittiska virusvarianten, VOC202012/01 (lineage B.1.7.7)

Totalt har 25 fall upptäckts i Sverige. Fallen rapporteras från flera olika regioner och 8 fall saknar resekoppling.

Sydafrikanska virusvarianten, 501.V2 (lineage B.1.351)

Två fall har bekräftats i Sverige, fallen är kopplade till resande från Sydafrika.

7 januari 2021

Brittiska virusvarianten, VOC202012/01 (lineage B.1.7.7)

Totalt 17 fall upptäckts i Sverige. Fallen rapporteras från flera olika regioner och 5 fall saknar resekoppling.

Sydafrikanska virusvarianten, 501.V2 (lineage B.1.351)

Ett fall har bekräftats i Sverige, fallet är kopplat till resande från Sydafrika.

Läs mer

För information till smittskyddsenheter om resenärer från riskländer för nya varianter av SARS-CoV-2 se Vägledning för smittspårning av covid-19

Information till resenärer som ankommer från riskländer