Uppdaterad 5 augusti 2021

Frågor och svar om spel om pengar och spelproblem

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om spel om pengar och spelproblem.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss på spelprevention@folkhalsomyndigheten.se

Vanliga frågor om spel om pengar

 • Lyssna

  Enligt socialtjänstlagen (SOL) har socialnämnderna i kommunerna ansvar att förebygga och motverka spelmissbruk, på samma sätt som de ska göra med missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel (3 kap 3 § SOL). Man ska också aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar (5 kap 1§ SOL)). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska barn som har föräldrar eller andra vuxna i hemmet som har allvarliga spelproblem, ska få råd och stöd (5 kap 7§ HSL). 

  Kommuner och regioner ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar, på samma sätt som för problem med alkohol och droger. Ansvaret ska hanteras i gemensamma överenskommelser (5 kap 9a § SOL och 16 kap 3§ HSL). 

  Länsstyrelserna ska vara ett stöd för kommuner och regioner i deras arbete med spelproblem.

  Läs mer
  Barn och unga som närstående
  Förebygga spelproblem
  Spelförebyggande arbete på lokal nivå
  Spelförebyggande arbete på regional nivå
  Insatser i regioner och kommuner

  Uppdaterad: 2020-08-06 11:24:56

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Spellagen (2018:1138) innebär att alla spelbolag på den svenska spelmarknaden ska ha en licens för att bedriva sin verksamhet. Från och med 2019 får spelbolagens tillhandahålla nätkasino och vadhållning på till exempel e-sport.

  Licensinnehavare har en omsorgsplikt vilket innebär att de ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten och hjälpa spelare att minska och begränsa sitt spelande när det finns anledning till det. Licenshavaren ska därför följa spelarens beteenden. Spelare måste även ange en maxgräns för sina insatser i tid och pengar. Alla internetspel ska ge möjlighet för spelarna att stänga av sig från alla licenshavare genom ett centralt register. Detta görs via spelpaus.se

  Bonusar får erbjudas vid första speltillfället hos ett bolag och det är förbudet att spela mot krediter. Vidare ska alla licenshavare med internetspel erbjuda sina kunder ett självtest, för att de ska kunna bedöma sitt spelbeteende.

  Spelbolagen är även skyldiga att kontinuerligt utbilda alla som arbetar med produktutveckling, marknadsföring, spelövervakning, försäljning och kundtjänst, i frågor som rör spelproblem och spelansvar.

  Spelbolagen ska rapportera in en rad uppgifter till Spelinspektionen om sina kunders spelbeteende och sitt arbete med spelansvar. Uppföljning är en viktig del i det förebyggande arbetet.

  Läs mer om spelreglering, spelreklam och spelbolagens ansvar.

  Uppdaterad: 2020-08-06 11:32:16

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Du kan vända dig till socialtjänsten eller hälso- och sjukvården där du bor. Kommuner och regioner har ansvar att ge stöd och behandling till dem som har problem med spel om pengar.

  Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar och deras närstående. Du kan kontakta Stödlinjen anonymt via telefon, chatt eller mejl. De har också god inblick i hur det ser ut lokalt med stödverksamheter. Du kan även vända dig till Stödlinjen som yrkesverksam för råd och stöd.

  Det finns även olika föreningar som du kan vända dig till, både som spelare och närstående:

  Spelpaus.se är ett självavstängningsregister där du kan stänga av dig från allt registrerat spel hos spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige. Spelpaus.se är tillgängligt för allmänheten och det är Spelinspektionen som ansvarar för registret. En avstängning gäller allt spel online, i butik och på bana samt Vegas och Casino Cosmopol. Du kan stänga va dig i 1, 3, 6 månader eller tills vidare. En avstängning går inte att ångra, ändra eller avsluta i förtid.

  Uppdaterad: 2021-08-05 20:36:40

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  En kamratförening är en ideell förening där man träffas och ger varandra stöd för att kunna vara spelfri eller hantera spelproblem. Ofta är föreningarna öppna både för personer som spelar och närstående.

  • Spelberoendes riksförbunds föreningar finns i: Borlänge, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Malmö, Stockholm, Trollhättan, Uppsala och Växjö. Läs mer hos Spelberoendes riksförbund.
  • Spelberoendegruppen finns i: Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Jönköping, Katrineholm, Lidköping, Norrköping, Nyköping, Piteå, Sundsvall, Skellefteå, Umeå, Västerås, Värnamo, Örnsköldsvik, Örebro och Östersund. De har även distanshjälp. Läs mer hos Spelberoendegruppen.
  • SpelstoppNU! arbetar med personer med romskt ursprung. De motiverar medlemmar med spelproblem att söka stöd till exempel i behandling eller hos föreningar. Organisationens säte finns i Malmö men de verkar i stora delar av landet. Läs mer hos SpelstoppNu!
  • GA (Anonyma spelare) finns i: Boden, Landskrona, Malmö, Helsingborg, Karlstad, Kramfors, Lund, Stockholm, Sundsvall, Motala och Örebro. Läs mer hos www.gamblersanonymous.se.

  Uppdaterad: 2020-08-06 11:39:11

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att ge stöd och behandling till personer som har problem med spel om pengar. Länsstyrelserna ska stötta huvudmännen.

  Socialstyrelsen är ansvarig myndighet för behandling av spelproblem. De har utvecklat ett kunskapsstöd för behandling av spelmissbruk och spelberoende på kunskapsguiden.se. Socialstyrelsen har även tagit fram behandlingsrekommendationer.

  Uppdaterad: 2020-08-06 11:41:49

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Problemspelande är ett mått på spelproblem som främst mäts genom PGSI (Problem Gambling Severity Index). I begreppet ingår inte grupper med viss risk. För att klassificeras som problemspelande krävs minst 3 av 21 poäng. Begreppet används i rapporterna från befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study (Swelogs).
  Det finns andra begrepp som beskriver olika nivåer av spelproblem. Hur dessa används och betyder hittar du i vårt faktablad om olika begrepp på spelområdet. Det finns även olika instrument för att mäta nivåer av spelproblem som du kan läsa mer om här.

  Uppdaterad: 2020-08-06 11:49:39

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Vi har sammanställt de mest centrala mätinstrumenten för spel om pengar och spelproblem. Läs mer om mätinstrumenten och ladda ner frågeformulär.

  Uppdaterad: 2020-08-06 11:50:43

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Psykisk ohälsa är betydligt vanligare än problemspelande. När det gäller sambandet, blir psykisk ohälsa för vissa en konsekvens av spelproblemen. Men för andra kan psykisk ohälsa komma före spelproblemen, eftersom vissa spelar för att dämpa sin ångest.

  Läs mer: Psykisk hälsa och spel

  Uppdaterad: 2019-01-08 15:22:41

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Det finns en ökad risk för spelproblem bland personer med arbetslöshet. I Swelogs är andelen med problemspelande högre bland arbetslösa jämfört med de som har arbete. Arbetslöshet predicerar även spelproblem. När vi jämför problemspelande under 2008-2014 kan vi se att bland de som var arbetslösa år 2008 var andelen som hade ett problemspelande någon gång under uppföljningsperioden signifikant högre, både för män och kvinnor. Gällande någon grad av spelproblem var andelen mer än dubbelt så stor. Sambanden kvarstod vid samma analys för 2015-2018 där andelen med någon grad av spelproblem 2018 var dubbelt så stor för män som var arbetslösa 2015 jämfört med de som hade arbete. För kvinnorna var andelen 4 gånger så hög bland de som var arbetslösa 2015. Swelogs har också gjort en elvaårsuppföljning av personer som deltog i en undersökning om spel och hälsa i slutet av 1990-talet. De som fortfarande hade spelproblem vid långtidsuppföljningen, hade i högre grad varit arbetslösa mellan mätningarna.

  Resultatet från nationella folkhälsoenkäten 2018 visar att andelen med riskabelt spelande är högre hos personer som är arbetslösa (7 procent) jämfört med yrkesarbetande (4 procent). Samtidigt spelar personer som är arbetslösa i mindre omfattning än personer som har en anställning (44 procent jämfört med 62 procent).

  Läs mer
  Ojämlikhet och spel

  Uppdaterad: 2020-08-20 11:00:35

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra åtgärder för att förebygga spelproblem. Det gör vi genom att

  • utveckla och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur spelproblem kan förebyggas
  • verka för samordning på nationell nivå
  • i samverkan med länsstyrelserna stödja genomförandet av lagändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen om spelmissbruk
  • följa utvecklingen på spelmarknaden, hur spelproblem påverkas av olika faktorer och vilka konsekvenser spelproblem får för hälsan och livsförutsättningar för den som spelar och för närstående. Detta bland annat genom befolkningsundersökningen Swelogs, Swedish longitudinal gambling study.
  • fördela organisationsbidrag till idéburna organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem
  • fördela verksamhetsstöd till stödlinjerna.

  Uppdaterad: 2020-08-19 10:10:47

  Direktlänk till frågan
 • Lyssna

  Dataspel kan bli problematiskt för vissa personer. Folkhälsomyndighetens uppdrag inom spelområdet är dock begränsat till spel om pengar. Frågor som rör tv-spel och dataspel hänvisar vi till Statens medieråd. Men Folkhälsomyndigheten bevakar kunskapsutvecklingen inom området, och har även sett samband mellan dataspel och problem med spel om pengar. Vidare kan vissa inslag i dataspel vara särskilt problematiska, som lootlådor och kasinoliknande inslag i dataspelen. Det blir också vanligare med vadhållning på e-sport, särskilt bland ungdomar. Sambandet kan vara viktigt för arbetet med att förebygga problem med spel om pengar. Läs mer om dataspel och kopplingen till spel om pengar.

  Uppdaterad: 2020-08-06 12:39:46

  Direktlänk till frågan